• slider image
  • slider image
  • slider image
:::
Google_MB_TADLOGIN_LOGIN
Google_MB_TADLOGIN_LOGIN
Yahoo_MB_TADLOGIN_LOGIN
Yahoo_MB_TADLOGIN_LOGIN
MyID_MB_TADLOGIN_LOGIN
MyID_MB_TADLOGIN_LOGIN
彰化縣教育處 OpenID _MB_TADLOGIN_LOGIN
彰化縣教育處 OpenID _MB_TADLOGIN_LOGIN
:::

好站報報

:::

成語隨時背

ㄑㄩ       ㄖㄨㄛ ˋ ˋ
趨附於他的人像成群的野鴨一樣,比喻眾人爭相追逐某項事物。多用於貶義。 (鶩,野鴨)
more...

隨機小語

◎ 看別人不順眼,是自己修養不夠。

證嚴法師

QR Code 區塊

QR Code
本站以XOOPS校園網站輕鬆架建置